KONTAKT

Gospodarz organizacyjny KONgresu 2019

Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki
http://www.ksf.org.pl
ksf@ksf.org.pl

Koordynatorzy projektu: 

Maciej Kozieł (CK Zamek) – fantastyka@zamek.wroclaw.pl
Maciej Pitala

Marta Witkowska (Dolnośląska Biblioteka Publiczna) – mwitkowska@wbp.wroc.pl

Publikacja KONgresowa
Magdalena Stonawska – konwersacje@hotmail.com