PUBLIKACJA

KONwersacje – zbiór artykułów dla organizatorów imprez fanowskich

Przyszłoroczny KONgres odbędzie się w Krakowie i podobnie jak dwóm edycjom wrocławskim, i jemu towarzyszyć będzie publikacja. Tym razem zbiór artykułów o organizowaniu konwentów nosić będzie tytuł KONwersacje.

Pierwszy tom znajdziecie tutaj, a drugi tutaj.

KONwersacje podążają ścieżką wyznaczoną przez dwa poprzednie tomy – stanowić będą zbiór artykułów poświęconych różnorodnym aspektom organizacji fanowskich wydarzeń kulturalnych: konwentów, festiwali fantastyki, imprez poświęconych fantastyce, popkulturze, literaturze, mandze i anime, grom i wszystkim, co pomiędzy i obok. Ze względu na tematykę, na jakiej zamierza się skupić krakowski KONgres, za szczególnie cenne uznane zostaną teksty poruszające kwestie takie jak komunikacja w zespole organizacyjnym, specjalizacja (bloki i imprezy tematyczne) oraz gry na konwentach i konwenty o grach. Redakcja jest jednak otwarta na artykuły niezwiązane z KONgresową tematyką.

Na przykład dotykające takich kwestii jak:

 • specyfika polskich imprez fantastycznych,
 • aspekty formalne organizacji konwentów,
 • kwestie prawne i administracyjne,
 • opracowywanie regulaminu imprezy i jej poszczególnych atrakcji,
 • budżet i finansowanie, konwentowa rachunkowość,
 • kwestie logistyczne,
 • lokalizacja – organizacja imprez targowych, terenowych i innych; wybór lokalizacji, wynajem i kwestie prawne z nim związane,
 • konwent jako impreza masowa,
 • konwent jako forma reprezentowania środowisk fantastycznych,
 • reklama i PR, budowanie marki konwentu,
 • współpraca z mediami branżowymi i niebranżowymi,
 • konwenty w mediach społecznościowych – przed imprezą, w trakcie i po,
 • oprawa graficzna wydarzenia,
 • przygotowywanie materiałów do druku,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi – dofinansowania, granty, patronaty, współpraca z organami samorządowymi,
 • pozyskiwanie sponsorów,
 • wystawcy – organizacja przestrzeni handlowej, umowy, kontakt z przedstawicielami firm,
 • odpowiedzialność organizatorów,
 • zarządzanie zespołem i wolontariuszami,
 • relacja organizatorów i uczestników imprez,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • kwestie związane z równością i bezpieczeństwem na konwencie,
 • współpraca między imprezami,
 • uczenie się na cudzych błędach organizacyjnych,
 • polskie imprezy na tle zagranicznych,
 • otwieranie się na zewnątrz – atrakcje anglojęzyczne, zapraszanie gości zagranicznych, promocja poza Polską,
 • konstruowanie programu imprezy,
 • komunikacja z gośćmi,
 • organizacja specjalnych przestrzeni – gamesroom, wioski fanowskie, stoiska fanowskie, atrakcje dla dzieci,
 • organizacja dodatkowych atrakcji – konkursów cosplay, turniejów, wydarzeń na scenach i arenach,
 • interaktywne atrakcje na konwentach – grywalizacja, gry konwentowe, formy angażowania uczestnika w całą przestrzeń imprezy,
 • fandomowe zwyczaje i tradycje,
 • case studies.

Lista oczywiście nie wyczerpuje możliwych tematów. Chcesz napisać o czymś innym? Zapraszamy!

Jesteśmy otwarci zarówno na teksty dla początkujących organizatorów imprez, jak i artykuły poruszające wybrane tematy na wyższych stopniach zaawansowania. Szczególnie mile widziane będą teksty specjalistyczne i eksperckie.

Teksty w formacie .doc, .docx, .rtf prosimy wysyłać na adres: konwersacje@hotmail.com.

Sugerowana długość tekstu – pomiędzy 5000 a 10 000 znaków, jednak zarówno krótsze, jak i dłuższe teksty zostaną wzięte pod uwagę.

Wydawcami zbioru są Krakowska Sieć Fantastyki (w tym Grupa Wydawnicza Alpaka) oraz Związek Stowarzyszeń „Fandom Polski”.

Wydawca zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów. Artykuły przeznaczone do publikacji przejdą przez proces redakcyjny. Nadsyłając tekst, autor wyraża zgodę na wykorzystanie tekstu w publikacji KONwersacje w formie papierowej i elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów i samych tekstów. Ostateczny termin to 30 listopada 2018 roku.